AFRIKANSKA FÖRENINGEN FÖR FRED OCH UTVECKLING

Many hands make light work

AFRIKANSKA FÖRENINGEN FÖR FRED OCH UTVECKLING (A.F.F.U), är en religiöst och partipolitisk obunden kulturell och ideell förening som grundandes 2008 för att bygga broar mellan den afrikanska kulturen och andra kulturer, samt motverka rasism, diskriminering. fördomar och afrofobi genom utbildningar, event och andra olika medel. 

Föreningen A.F.F.U är en interkulturell plattform där människor oavsett religion, ras eller etniska tillhörigheter, samarbetar för att skapa och förstärka acceptans, delaktighet och trygghet i samhället. Kulturella event, utveckling projekt och internationellt samarbete är livsnära för verksamheter inom A.F.F.U. Därmed många kulturella evenemang har utfördes   sedan 2008 och samarbete med internationella ideella organisationer är inleda kontinuerligt. 

A.F.F.U huvudsakliga mål är: 

  • Bevara och främja kulturer i alla dess former. 
  • Främja kulturellt utbyte med andra kulturer. 
  • Uppmuntra och involvera afrikansk diaspora och nya svenska till samhällets liv i Sverige  
  • Stärka solidaritet och ömsesidigt respekt i samhället. 
  • Bygga broar mellan afrikansk diaspora och respektive hemländer.  
  • Verka för fred och hållbar utveckling i Afrika  
  • Uppmuntra utbildningar och utveckling projekt till hållbarhet i både Afrika och Sverige. 
HOME

A united family eats from the same plate.

GALLERLY 

AFRIKANSKA KULTURFESTIVAL I SIGTUNA KOMMUN

Patience is the key which solves all problems

HOME
HOME
HOME
Spin-Off Centrum

Spin-Off Centrum

Glimmervägen 2 Sigtuna
076-280 04 86
igiranezac2000@@yahoo.fr